ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 14.12.2015


W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedstawiony przedmiot zamówienia.


Pobierz plik z zapytaniem ofertowym w odpowiednim formacie:

picture1